Nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje péči (diagnostiku a terapii ) lidem všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností.

Obor klinická logopedie (odbornost 903) je vedena od roku 1992 jako samostatný nelékařský obor. Absolventi pregraduálního studia oboru speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie jsou při zaměstnání ve zdravotnictví povinni se dále postgraduálně vzdělávat ve specializačním vzdělávání a poté jsou povinni se vzdělávat celoživotně.

Více informací naleznete zde:

V případě zájmu nabízím terapii v přítomnosti speciálně vycvičeného psa (canisterapie). Canisterapie je podpůrná terapeutická metoda, která slouží k podpoře psychosociálního zdraví pacientů a přispívá k rozvoji jemné a hrubé motoriky, řeči, komunikačních dovedností, sociálního cítění, působí na zvyšování sebevědomí příjemce. Více o canisterapii lze nalézt př. ve Věstníku MZ ČR/2009